Tin tức

Tập đoàn Kangaroo và Công Ty TNHH Quảng Dương ký hợp đồng nguyên tắc

14:10 - 29/06/2020

Tập đoàn Kangaroo và Công Ty TNHH Quảng Dương ký hợp đồng nguyên tắc 2020

Gần như bỏ không năng lượng tái tạo

16:21 - 22/10/2015

Việt Nam dồi dào nguồn năng lượng tái tạo, tuy nhiên gần như “bỏ hoang”, chỉ mới sử dụng 11% năng lượng tự nhiên - bao gồm 12% năng lượng từ...

Australia đặt mục tiêu dùng 10% năng lượng tái tạo

16:19 - 22/10/2015

Theo chiến lược phát triển quốc gia, Australia sẽ sử dụng 10% năng lượng tái tạo vào năm 2020, phần lớn nguồn năng lượng này đến từ gió, nước...

Đức sẽ hoàn toàn sử dụng năng lượng xanh vào năm 2050

16:17 - 22/10/2015

Đức hiện đang dẫn đầu thế giới về mức sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và có thể trở thành quốc gia đầu tiên của G20 từ bỏ các nguồn...