Tập đoàn Kangaroo và Công Ty TNHH Quảng Dương ký hợp đồng nguyên tắc

Tập đoàn Kangaroo và Công Ty TNHH Quảng Dương ký hợp đồng nguyên tắc

14:10 - 29/06/2020

Tập đoàn Kangaroo và Công Ty TNHH Quảng Dương ký hợp đồng nguyên tắc 2020

Công ty TNHH Quảng Dương và Tập đoàn Kangaroo đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác toàn diện, lâu dài và bền vững, mang lại lợi ích song phương, góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh của hai doanh nghiệp trên thị trường.

Theo hợp đồng nguyên tắc, Công ty TNHH Quảng Dương sẽ trở thành nhà cung cấp nguyên liệu, vật liệu, linh kiện... hàng đầu của Tập đoàn Kangaroo. Theo hợp đồng Tập đoàn Kangaroo sẽ tăng sản lượng nhập nguyên vật liệu năm 2020 từ Công ty TNHH Quảng Dương tăng trưởng tối thiểu 40% so với năm 2019.

Công ty TNHH Quảng Dương và Tập đoàn Kangaroo ký hợp tác toàn diện nhằm tối ưu lợi ích khách hàng.

- Để đạt được mục tiêu tăng trưởng 40% sản lượng nguyên vật liệu, Công ty TNHH Quảng Dương phải cam kết nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư công nghệ, máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất nhằm đáp ứng 100% tiến độ đơn hàng của Tập đoàn Kangaroo

 

Công Ty TNHH Quảng Dương

Gần như bỏ không năng lượng tái tạo
Australia đặt mục tiêu dùng 10% năng lượng tái tạo
Đức sẽ hoàn toàn sử dụng năng lượng xanh vào năm 2050