Ổ đáy nồi cơm, nguồn C14

Hình ảnh thực tế sản phẩm