Dây nguồn máy lọc nước 3 lõi 3x0.75

Hình ảnh thực tế sản phẩm