Các loại chân phích cắm

Báo giá các loại chân phích cắm

- Chân phích phi 4.0 đặc, rỗng

- Chân phích phi 4.8 đặc, rỗng

- Chân dẹt

- Chân nhôm

- Chân 4.8 đặc có tiếp mát

- Chân 4.0 có mấu nhựa đặc, rỗng

Lấy số lượng vui lòng liên hệ hotline: 0936.855.262